Studia magisterskie we Wrocławiu

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
  ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  tel. 717507272, faks: 717507270
  e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/wroclaw
  Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu działa 9 lat i stale odnosi sukcesy. Jest najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce – otrzymał najwyższą ocenę parametryczną MNiSW spośród wszystkich wydziałów, na których wykłada się nauki społeczne oraz wszystkich Instytutów Polskiej Akademii Nauk z tych dyscyplin w Polsce.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
  tel. 713680100, faks: 713672778
  e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl, www: http://www.ue.wroc.pl
  Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki.