Studia magisterskie w Warszawie

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  tel. 225179611, 225179635, faks: 225179625
  e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/warszawa
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 13,5 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii (w Warszawie).
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa
  tel. 228258034, 228258035, faks: 228258031
  e-mail: rektorat@wseiz.pl, www: http://www.wseiz.pl/
  Istniejąca od ponad 17 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia spełnia polskie oraz europejskie standardy nauczania, a dzięki doskonale przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, liczącej ok. 300 pracowników, a także rozbudowanej bazie technicznej – licznym laboratoriom i pracowniom, cieszy się dużym uznaniem studentów.
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
  ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
  tel. 223486544
  e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl, www: http://www.wit.edu.pl
  Studia w WIT – inwestycja na całe życie WIT – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  tel. 225893600, faks: 226581118
  e-mail: aps@aps.edu.pl, www: http://www.aps.edu.pl
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) przygotowuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych.