MATIS – studia dla tłumacza

Uniwersytet Łódzki przygotowała nowość na rok akademicki 2014/2015. MATIS (MA in Translation and Interpreting Studies) to studia drugiego stopnia dla tłumaczy.

Kształcenie trwa dwa lata (4 semestry). Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych przekładem pisemnym i ustnym oraz wykorzystaniem narzędzi komputerowych wspierających pracę tłumacza.

6082201'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Studia prowadzone są przez Zakład Translatoryki w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj dalej MATIS – studia dla tłumacza