Studia magisterskie wybieramy coraz chętniej

Studia magisterskie po dyplomie

Rośnie odsetek osób kontynuujących naukę na studiach II stopnia. Polska na tle krajów europejskich.

oogle_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Coraz częściej w mediach pojawiają się głosy, że zbyt wielu młodych decyduje się na kontynuowanie edukacji na studiach wyższych, zarówno Igo jak i II stopnia. Jak wygląda edukacja wyższa w Polsce na tle Europy?

Czytaj dalej Studia magisterskie wybieramy coraz chętniej