Studia kryminalistyka – nowość w WSAiB

Kryminalistyka studia II stopnia – nowość w ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

Kryminalistyka to nauka praktyczna pełna zagadnień teoretycznych. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, aby mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, aby zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępczej.

_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Studenci specjalności kryminalistyka w toku studiów poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne i hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych.

Czytaj dalej Studia kryminalistyka – nowość w WSAiB