Studia grafika i projektowanie multimediów

Studia II stopnia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie dostępne od roku akademickiego 2012/2013 oferowane są wszystkim zainteresowanym tworzeniu grafiki i multimediów

Studia na kierunku grafika to oferta dla studentów, którzy chcą specjalizować się w przygotowywaniu projektów graficznych i zaawansowanych multimediów z wykorzystaniem różnorodnych technologii.

'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Jedną z dostępnych specjalności jest sztuka cyfrowa mediów. W ramach kierunku grafika specjalizacja w toku studiów rozwija osobowość twórczą studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów.

Czytaj dalej Studia grafika i projektowanie multimediów