Studia zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków oferowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Realizowane są na Wydziale Humanistycznym UKW.

FFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Program studiów magisterskich obejmuje szereg przedmiotów związanych z dziedzictwem kulturowym  i ochroną zabytków.

Czytaj dalej Studia zarządzanie dziedzictwem kulturowym