Studia po angielsku – przegląd dostępnych kierunków

Studia po licencjacie! Wybierz studia w języku angielskim oferują: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Wielkimi krokami zbliża się czas rekrutacji w uczelniach wyższych. Swoje starania o studia przede wszystkim rozpoczną maturzyści.

W grupie kandydatów na studia znajdą się również absolwenci studiów licencjackich, którzy nie kończą swojej edukacji na poziomie licencjata.

Czytaj dalej Studia po angielsku – przegląd dostępnych kierunków