Najlepsi doktorzy i najlepsi magistrzy z UAM

Już po raz 13 w Poznaniu wybrano najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w uczelniach i placówkach naukowych Poznania, których autorzy podejmowali problematykę związaną ze stolicą Wielkopolski. Laureatów „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” uhonorowano w Urzędzie Miasta.

Jest wśród nich 6 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem miejskiego konkursu jest zaangażowanie młodych talentów naukowych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć. W każdej z grup (prace doktorskie i prace magisterskie) wyłoniono 3 zwycięzców oraz przyznano 5 wyróżnień.

Magdalena Filipiak z UAM zdobyła nagrodę za pracę doktorską pt. „Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu”. Najlepszą  „magisterkę” pt. „Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro” napisała Monika Drobna z UAM.

W grupie wyróżnionych znalazł się natomiast Adam Pleskaczyński z UAM za pracę doktorską pt. „Bezpowrotne straty osobowe Armii Czerwonej w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku”.

Wyróżniono takż

e następujące prace magisterskie obronione na UAM:

  1. Dawid Abramowicz – „Świadczenia ekosystemowe jako przesłanka do zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Przykład Szacht w Poznaniu”,
  2. Wojciech Wachowiak – „Integracja podsystemów transportowych aglomeracji poznańskiej w oparciu o węzły przesiadkowe przy dworcach miejskich”,
  3. Aleksandra Bartkowiak – „Synteza i właściwości fizykochemiczne nanokrystalicznych fluorków lutetu domieszkowanych jonami lantanowców, wykazujących zjawisko konwersji energii w górę”.

Nagrody pieniężna dla zwycięskiej pracy doktorskiej wynosi 8 tys. zł a 4 tys. zł za nagrodzoną pracę magisterską. Oceniane były prace obronione w roku konkursowym i poprzednim. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe albumy. W skład Kapituły Konkursu weszły osoby delegowane przez Prezydenta Miasta Poznania oraz członkowie powołani przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × 1 =

*