Nowy rok akademicki, nowe Władze, nowe wyzwania – konferencja prasowa

Już niebawem w Auli Uniwersyteckiej zabrzmi tradycyjne „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit”. Tym razem jednak życzenia pomyślności w rozpoczynającym się roku akademickim padną z ust nowego Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ogle_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Jakie plany wobec Uczelni ma Jego Magnificencja oraz zespół Prorektorów? Rąbka tajemnicy uchylimy podczas konferencji prasowej z udziałem Władz UAM, na którą zapraszamy Państwa w najbliższy piątek, 30 września 2016 r., na godz. 13:00 do Auli Lubrańskiego (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1).

Spotkanie Władz Rektorskich z dziennikarzami, organizowane z okazji Inauguracji, stało się już tradycją. Konferencja prasowa, do udziału w której zachęcamy przedstawicieli Państwa Redakcji, to jedna z niewielu okazji, gdy Rektor oraz Prorektorzy Uniwersytetu dostępni są dla przedstawicieli mediów w tym samym miejscu i porze. Tym razem wydarzenie będzie szansą na poznanie nie tylko planów na nadchodzący rok akademicki, lecz także nowych Władz UAM. Jaką wizję przyszłości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają JMR prof. Andrzej Lesicki, prof. Bogumiła Kaniewska – Prorektor ds. studenckich, prof. Beata Mikołajczyk – Prorektor ds. kształcenia, prof. Marek Nawrocki – Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Ryszard Naskręcki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz prof. Tadeusz Wallas – Prorektor ds. kadry i finansów? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić już w nadchodzący piątek, o godz. 13:00.