Pakiet deregulacyjny podpisany przez Prezydenta

93a2e3db95b4aaedf86b145cabcd5387Odbiurokratyzowanie uczelni, poprawę sytuacji doktorantów i eliminację limitów przyjęć na drugi kierunek studiów wprowadza nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta w ubiegły piątek, 5 sierpnia. Jej założenia wejdą w życie od nowego roku akademickiego i ma być to zakończenie pierwszego etapu reformy polskiego systemu szkolnictwa wyższego przed stworzeniem ustawy 2.0. Prace nad tzw. pakietem deregulacyjnym rozpoczęły w marcu internetowe konsultacje ze środowiskiem naukowym, w wyniku których MNiSW dostało kilkaset propozycji zmian.

Najważniejsze zmiany

Nowe rozwiązania mają odciążyć uczelnie od nadmiaru obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych i informacyjnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa deregulacyjna, ma zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia.

Jedną z najważniejszych zmian jest uproszczenie rozwiązań dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) oraz modyfikacja kryteriów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. W ustawie znalazł się również zapis o zmniejszeniu częstotliwości ocen okresowych m.in. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych.

Przewidziano zapewnienie uczelniom większej autonomii w dziedzinie tworzenia programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia.

Sprawy studenckie

Od tej pory wybitni młodzi naukowcy nie będą mieli obowiązku rozliczania stypendiów naukowych. Łatwiej również będzie o świadczenia socjalne. Dodatkowo, rektor będzie mógł przyznać stypendium rektora laureatom lub finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, nawet jeśli nie były one związane z kierunkiem studiów przez nich wybranym. Doprecyzowano również, że okresami w których nie wypłaca się rat kredytów studenckich są nie tylko urlopy, ale także przerwy w odbywaniu studiów.

Podpisana nowelizacja przewiduje również, że kandydaci na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub studenci przenoszący się z innej uczelni, nie będ

ą musieli składać oświadczeń o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Wśród innych istotnych zmian znalazły się przepisy dotyczące doktorantów. Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, ma być nie mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w danej jednostce.

Ustawa ma obowiązywać od 1 października 2016 r. z wyjątkiem części przepisów dotyczących kwestii finansowych, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + 6 =

*