Wolne miejsca na studia stacjonarne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Trwa dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Uczelnia ma do zaoferowania jeszcze 881 miejsc na 24 bezpłatnych kierunkach studiach stacjonarnych I stopnia. Na stronie internetowej: www.rekrutacja.ur.krakow.pl znajdują się aktualne informacje na temat naboru na studia.

x'>

W tym roku na Uniwersytecie Rolniczym w ofercie edukacyjnej na studia I i II stopnia znalazły się 33 kierunki i 62 specjalności. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia limit przyjęć wyniósł 3721 miejsc (w roku ubiegłym- 3564 miejsca), z czego 2243 miejsca na studiach I stopnia, 1403 miejsca na studiach II stopnia i 75 miejsc na studiach jednolitych magisterskich.