Studia magisterskie w PWSZ w Lesznie

studiamgrMamy przyjemność poinformować, że po pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, na kierunku pedagogika, zostały uruchomione studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym.

W roku akademickim 2016/2017 nabór jest prowadzony na następujące specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną;
  • Andragogika społeczno-kulturowa.

Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają cztery semestry (dwa lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne są bezpłatne. Kończąc studia II stopnia (magisterskie) można kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) na dowolnie wybranej uczelni.

Obie specjalności mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa, współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi, a także nauka specjalistycznego języka obcego (studenci mogą wybrać język angielski lub niemiecki).

W toku studiów student nie nabywa kwalifikacji pedagogicznych. Studenci, którzy nie uzyskali kwalifikacji pedagogicznych na studiach I stopnia (licencjackich), a planują podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty, będą mogli je zdobyć w ramach dodatkowych zajęć.

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 600 godzin. Realizowane są w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społe

cznej, interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych itp.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pedagogika mogą ubiegać się absolwenci w następującej kolejności:

  1. Kierunku pedagogika.
  2. Kierunków z obszarów nauk społecznych i z obszarów nauk humanistycznych.
  3. Innych kierunków z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Pedagogicznego.

Kolejność na liście przyjęć jest ustalana na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × two =

*