Wstępne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

11 lipca zakończyła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne  I stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Ze wstępnych wyników rekrutacji wynika, że jeżeli chodzi o ilość rejestracji na jedno miejsce na studia stacjonarne I stopnia, najwięcej osób było zainteresowanych kierunkami: Dietetyka – 12,75 rej./miej., Weterynaria (prowadzona wspólnie z UJ) – 10,36 rej./miej., Biotechnologia – 4,8 rej./miej., Bioinżynieria Zwierząt – 4,1 rej./miej., Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych – 3,6 rej./miej., Jakość i Bezpieczeństwo Żywności – 3,5 rej./miej.

Biorąc pod uwagę o łączną liczbę rejestracji – najwięcej osób zarejestrowało się na Weterynarię – 777 rejestracji, Dietetykę – 765 rejestracji, Technologię Żywności i Żywienie Człowieka – 491 rejestracji, Biotechnologia – 360 rejestracji, Geodezja i Kartografia – 334 rejestracje, Leśnictwo – 331 rejestracji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 257 rejestracji.

Wstępne wyniki rekrutacji na nowe kierunki: 

  • na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym kierunki: Biogospodarka (I st. ) – 2,3 rej./miej.; Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska (I st.) – 1,5 rej./miej.;
  • na Wydziale Leśnym: Przetwórstwo Drewna (I st.) – 1,5 rej./miej.;
  • na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt kierunek:  Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe (I st.) – 1/miej.;
  • na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa kierunki: Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (I st.) – 3,6 rej./miej.;
  • na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki kierunek: Inżynieria Biosystemów (I st.) – 1,8 rej./miej.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w  do 7 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia (na studia stacjonarne I stopnia- do 18 lipca br.). Kolejnym etapem będzie potwierdzenie wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w terminie do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

Limit przyjęć na studia stacjonarne I stopnia wynosi 2243. Łączn

a liczba rejestracji na studia stacjonarne I stopnia na dzień dzisiejszy wyniosła 6481. Wynika z tego, że ogólnie w skali Uczelni mieliśmy 2,9 rejestracji na jedno miejsce. Nadal trwa rejestracja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

W minionym roku akademickim na studiach I stopnia największą popularnością wśród maturzystów cieszyły się kierunki: Dietetyka, Bioinżynieria Zwierząt, Weterynaria, Gospodarka Przestrzenna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Jakość i bezpieczeństwo Żywności.

Na stronie internetowej: www.rekrutacja.ur.krakow.pl znajdują się aktualne informacje na temat naboru na studia. W tym roku na Uniwersytecie Rolniczym w ofercie edukacyjnej na studia I i II stopnia znalazły się 33 kierunki i 62 specjalności. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia limit przyjęć wyniósł 3721 miejsc (w roku ubiegłym – 3564 miejsca), z czego 2243 miejsca na studiach I stopnia, 1403 miejsca na studiach II stopnia i 75 miejsc na studiach jednolitych magisterskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 − 4 =

*