Nowe kierunki we Włodkowicu

Od października 2016 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku będzie można podjąć studia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, pedagogika, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Proponujemy także blisko 50 zakresów studiów podyplomowych.

W ramach prowadzonych kierunków zapraszamy na nowe specjalności, które są odpowiedzią uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy. Wśród nich odnaleźć można: e-administrację, administrację gospodarczą, administrację bezpieczeństwa publicznego, obronę narodową, zarządzanie wiedzą i innowacjami czy bezpieczeństwo i higienę pracy.

Bezsprzecznym hitem są dwie specjalności związane z odnawialnymi źródłami energii tj. systemy informatyczne odnawialnych źródeł energii na kierunku informatyka (studia inżynierskie) oraz zarządzanie odnawialnymi źródłami energii na kierunku zarządzanie (studia magisterskie). Włodkowic jest jedyną uczelnią w regionie oferującą podjęcie studiów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Dostępne są one zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.W procesie przygotowania nowych specjalności Wydziały współpracowały z ekspertami z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Systemy informatyczne odnawialnych źródeł energii oparte będą o budowę i infrastrukturę w budynkach OZE oraz automatykę, sterowanie, budowę i eksploatację urządzeń OZE. Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii dystrybucji i magazynowania energii oraz rynku energii odnawialnej w Polsce.

Nowością 2016 na wychowaniu fizycznym jest możliwość zdobycia dyplomu Trenera personalnego fitness i wellness, instruktora sportu oraz instruktora wychowania fizycznego w grupach dyspozycyjnych. Absolwent tego kierunku oprócz specjalności podstawowej otrzymuje równolegle dodatkowe uprawnienia.

Włodkowic jako uczelnia o profilu praktycznym kładzie duży nacisk na maksymalizację liczby zajęć o charakterze praktycznym. Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w ramach toku studiów, mogą ukończyć praktyczno-umiejętnościowe przeszkolenia:

e="text-align: justify;">– kurs ITR i uzyskać Certificate of Basic Safety Training in Personal Survival Techniques w zakresie podstawowych Indywidualnych Technik Ratunkowych na wodzie zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1Konwencji STCW,

– podstawowy kurs w manewrowaniu łodziami ratunkowymi,

– podstawowy kurs płetwonurkowania,

– podstawowe szkolenie spadochronowe,

– kurs strzelania bojowego (kbkAK, PW, PM) oraz walki w bliskim kontakcie zakres I

– kurs w posługiwaniu się pałką tonfa oraz z walki w bliskim kontakcie zakres II.