Szkolenie “Komunikacja interpersonalna. Umiejętność pracy z trudnym klientem”

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku organizuje dla przedstawicieli urzędów administracji publicznej bezpłatne szkolenie nt. „Komunikacja interpersonalna. Umiejętność pracy z trudnym klientem”. Szkolenie odbędzie się 25 maja 2016 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (al. Kilińskiego 12).Poprowadzą je fachowcy z wieloletnim doświadczeniem. Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem.

='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

W ramach szkolenia odbędą się dwa moduły:
Moduł I – Komunikacja interpersonalna (mowa ciała) – prowadząca: Agnieszka Gorczyca;
Moduł II – Umiejętność pracy z trudnym klientem – prowadząca: Monika Wierkiewicz.

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.wlodkowic.pl) do dn. 19 maja 2016 r. faxem na numer 24 366 41 89 lub e-mailem (skan) na adres: promocja@wlodkowic.pl.