Porozumienie z likwidowaną Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania w Słupsku

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podpisała 10 marca 2016 r. porozumienie z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania w Słupsku (WHSZ) w sprawie świadczenia usług edukacyjnych wobec jej studentów. Szkoła Hanzeatycka ogłosiła w dniu 9 marca 2016 r. likwidację.

Zgodnie z zawartym porozumieniem studenci likwidowanej WHSZ mogą podejmować studia na kierunku Zarządzanie w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wydział Zamiejscowy w Lęborku WSAiB jest najbliższą szkołą wyższą oferującą studia na tym samym kierunku co WHSZ. Odpowiednia kadra naukowa, którą dysponuje WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz zbliżony plan studiów umożliwią zapewnienie ciągłości nauczania dla studentów, którzy wyrażą zgodę na podjęcie nauki w gdyńskiej uczelni.

google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to najstarsza pomorska uczelnia niepubliczna. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz seminarium doktorskie. Lęborski Wydział WSAiB od 10 lat realizuje kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie, posiada bardzo dobrą ocenę przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach.

Więcej informacji: www.wsaib.pl.