Perspektywy rozwoju polskiej humanistyki – spotkanie w MNiSW

Znaczenie, problemy i potrzeby polskiej humanistyki – to temat spotkania zorganizowanego w lutym 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W debacie obok przedstawicieli resortu wzięli udział ludzie nauki reprezentujący organizacje lub uczelnie. 

Humanistyka to jeden z pięciu priorytetów ministerstwa – rozpoczął spotkanie minister Aleksander Bobko. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Włodzimierz Bolecki, dr hab. Aneta Pieniądz z Obywateli Nauki, przewodniczący rady NCN prof. Michał Karoński, Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

Prof. Bobko zwrócił uwagę na to, że humanistyka jest istotnym elementem nie tylko tworzenia kulturowej tożsamości, lecz także nowoczesnego społeczeństw i gospodarki. Wspólnie z prof. Boleckim zwrócili uwagę na znaczenie humanistyki w zwiększaniu innowacyjności.

Istotnym tematem było również finansowanie badań humanistycznych oraz zastosowanie systemu grantowego w rozwoju poszczególnych dyscyplin. Uczestnicy debaty zastanawiali się m.in. nad kształtem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród pomysłów pojawiło się np. przekształcenie NPRH w samodzielną agencję nadzorującą badania humanistyczne lub przeniesienie modułu Rozwój do NCN. W ten sposób z NP

RH dofinansowywane byłyby przede wszystkim granty związane z tradycją i dziedzictwem narodowym.

Zaproszeni goście zwrócili również zgodnie uwagę na konieczność dostosowania systemu grantowego do specyfiki nauk humanistycznych i społecznych. Jedną z propozycji było m.in. wprowadzenie „małych grantów”, które umożliwiłyby prowadzenie przeprowadzanie kwerend lub prowadzenie mniej zaawansowanych technologicznie badań. Naukowcy podkreślili także konieczność stworzenia humanistycznej biblioteki oraz sprawnego, cyfrowego zbioru dokumentów oraz pozycji naukowych.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 1 =

*