Nowe kierunki studiów

Nowe kierunki studiów

W tegorocznej rekrutacji uczelnie przyciągały maturzystów i licencjatów nowymi, ciekawymi kierunkami. Które szkoły wyższe odświeżyły swoją ofertę?

Analiza danych i usługi czasu wolnego – nowości w ofercie SGH

Szkoła Główna Handlowa wprowadziła dużo nowych propozycji skierowanych do absolwentów studiów licencjackich. Nowe propozycje studiów magisterskich to kierunki Analiza danych – big data; Badania i analizy społeczne; e-biznes; Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego; oraz prowadzone w języku angielskim – Advanced Analytics – Big Data; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services.

Oferta nowych kierunków jest na tyle różnorodna, że powinna być bardzo interesująca dla szerokiego grona licencjatów.

Applied Petroleum Geosciences i studia nad dyskursem – propozycje UW

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim powinny zadowolić zarówno humanistów, jak i umysły ścisłe. Najnowsze propozycje to Geofizyka i geologia (I i II stopnia); Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem, prowadzone wspólnie przez Instytut Socjologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej oraz Geologia stosowana i studia w języku angielskim Applied Petroleum Geosciences (Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów). Rekrutacja na te ostatnie dla osób, które skończyły studia licencjackie na kierunkach: geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ lub chemia, oraz posiadają certyfikat z angielskiego na poziomie B2, przeprowadzana jest w oparciu o średnią ze studiów. Pozostali kandydaci muszą zdać test z geologii i chemii.

Zarządzanie informacją i Europeizacja w Europie Ś
rodkowo-Wschodniej, czyli co przygotował UJ

Uniwersytet Jagielloński poszerzył swoją ofertę studiów drugiego stopnia o kierunki: Praca socjalna, Zarządzanie informacją oraz Język polski w komunikacji społecznej. W ramach kierunki Zarządzanie kulturą i mediami pojawiła się nowa specjalność: Zarządzanie reklamą. Ciekawą propozycją jest też kierunek prowadzony w języku angielskim – Europeistyka o specjalności Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz estoński Uniwersytet w Tartu.

Poznaj uczelnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 3 =

*