Nowy kierunek w UW

KL UE

Projekt „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowy kierunek “Graduate programme in teaching English to young learners” na Wydziale Pedagogicznym UW

W roku akademickim 2014/2015, na Wydziale Pedagogicznym UW uruchomiony został nowy kierunek studiów magisterskich drugiego stopnia „Graduate programme in teaching English to young learners”. Stworzenie tego programu jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Już od września 2015 nauka języka angielskiego będzie obowiązkowa dla wszystkich pięciolatków, natomiast od września 2017 dla pozostałych dzieci objętych edukacją przedszkolną.

Aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kierunek „Graduate programme in teaching English to young learners” przygotowuje studentów do kształcenia najmłodszych uczniów metodą CLIL, która polega na integracji przedmiotowo-językowej; jak również do kształcenia dwujęzycznego. Zdobycie powyższych umiejętności wyróżni absolwentów na nauczycielskim rynku pracy.

Autorski program studiów obejmuje zarówno przygotowanie teoretyczne w zakresie nauczania i przyswajania języka angielskiego oraz pedagogiki małego dziecka, jak i przygotowanie praktyczne, które realizowane jest w formie zajęć warsztatowych oraz praktyk nauczycielskich w różnych kontekstach edukacyjnych. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w wyselekcjonowanych specjalnie placówkach edukacyjnych, m.in. w szkole amerykańskiej, brytyjskiej, w polskich i międzynarodowych placówkach prowadzących nauczanie dwujęzyczne i zintegrowane nauczanie w języku angielskim.

Jak podkreśla koordynator studiów, dr Katarzyna Brzosko-Barratt, „dzięki współpracy z nauczycielami, którzy są doświadczeni w dziedzinie nauczania dwujęzycznego, studenci zdobędą praktyczną wiedzę cenioną zarówno przez pracodawców jak i rodziców najmłodszych uczniów.

Moduły wchodzące w skład programu obejmują szereg przedmiotów zarówno teoretycznych takich jak: Introduction to CLIL, Teaching English to young learners, The bilingual reading process, jak i praktycznych i dzielą się na podstawowe oraz uzupełniające. Pierwsze z nich są obowiązkowe dla wszystkich studentów, zaś drugie przeznaczone dla tych, którzy na studiach I stopnia nie ukończyli kursów językowych na poziomie C1 lub nie odbywali zajęć związanych z pedagogiką wczesnoszkolną i przedszkolną. Do modułów podstawowych należą: English Language Teaching, Language and Linguistics, General Education, natomiast moduły uzupełniające zawierają w sobie przedmioty dedykowane podniesieniu kompetencji językowych oraz przedmioty związane z pedagogiką wczesnoszkolną i przedszkolną.

Dodatkowym atutem nowego kierunku jest zindywidualizowane podejście do studiującego. Aby odpowiedzieć na potrzeby studentów, wyodrębnione zostały trzy sposoby realizacji modułów obowiązkowych i uzupełniających:

  • Ścieżka 1 – realizowana przez absolwentów studiów pedagogicznych I stopnia o specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej, nieposiadających certyfikatu językowego na poziomie C1. Studenci uzupełniają kompetencje językowe realizując moduł uzupełniający 1 oraz językowy projekt samokształceniowy;
  • Ścieżka 2 – realizowana przez absolwentów studiów filologicznych I stopnia. Studenci uzupełniają kompetencje w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej realizując moduł uzupełniający 2;
  • Ścieżka 3 – realizowana przez studentów ze zdanym egzaminem na poziomie C1 oraz odbytymi studiami I lub II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej lub studiami I stopnia WNJA – zamiast modułu uzupełniającego: dodatkowa praktyka, projekt samokształceniowy i badawczy.

Ważnym elementem studiów jest tworzenie indywidualnego portfolio, dzięki któremu studenci dokumentują rozwój swojej wiedzy i umiejętności. Za jego pomocą mają także możliwość prezentacji swoich osiągnięć przyszłemu pracodawcy. Jak zaznacza studentka obecnej edycji studiów, portfolio „jest niezwykle przydatne dla studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela…zachęca do refleksji nad posiadaną wiedzą oraz pomaga monitorować postępy”.

Językiem wykładowym na nowym kierunku studiów jest język angielski, dzięki czemu otwarty jest on również dla zainteresowanych obcokrajowców. W obecnym roku akademickim w programie biorą udział studenci z Brazylii, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, Czech, Litwy oraz Ukrainy. „Studia są wielokulturowe…studenci zagraniczni wnoszą nowe spojrzenie na wiele kwestii dotyczących nauczania,” podkreśla uczestniczka programu.

W ramach studiów organizowane są także warsztaty z ekspertami międzynarodowymi. W listopadzie odbył się m.in. warsztat zatytułowany „Introduction to action research” prowadzony przez Kimberly Johnson, eksperta w dziedzinie edukacji nauczycieli i „action research” z St. Catherine University (University of Minnesota, USA). Studenci mieli również okazję uczestniczyć w wykładzie zatytułowanym „Bilingual Literacy” oraz w warsztacie „Assessment to Bilingual Literacy” prowadzonym przez Anne Dahlman z Minnesota State University, profesora specjalizującego się w dziedzinie „culturally responsive teaching and learning”.

W ciągu całego roku akademickiego prowadzone są także warsztaty przez polskich ekspertów. Dla przykładu, podczas warsztatu „Introduction to CLIL” prowadzonego przez doktor Agnieszkę Otwinowską-Kasztelanic studenci mieli okazję zaznajomić się z tematyką integracji przedmiotowo-językowej w kontekście nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Atrakcją tego kierunku są też wyjazdy studyjne. W roku akademickim 2014/2015 zaplanowane zostały dwa takie wyjazdy do Finlandii oraz Słowenii. Podczas wyjazdów studenci mają okazję poznać rozwiązania dotyczące organizacji nauczania dwujęzycznego i kształcenia metodą CLIL w zagranicznych placówkach edukacyjnych.

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2015/2016 rozpocznie się w czerwcu. Informacja dotycząca szczegółów procesu rekrutacyjnego będzie dostępna na stronie studiów: http://www.pedagog.uw.edu.pl/bilingual/ lub https://www.facebook.com/NauczanieDwujezyczneCLIL oraz na stronie internetowej rejestracji UW https://irk.uw.edu.pl/index.php.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: clil.pedagog@uw.edu.pl

Kierunek Graduate programme in teaching English to young learners realizowany jest w ramach projektu ponadnarodowego, zatytułowanego „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” (nr umowy: POKL.04.01.01.-00-087/13-00), który to projekt jest współfinansowany w ramach IV Prioryt

etu Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biogram:

  • Dr Katarzyna Brzosko-Barratt – koordynator ds. merytorycznych projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim””
  • Dr Agnieszka Dwojak-Matras – kierownik projektu
  • Natalia Kazik – asystentka kierownika projektu

Uniwersytet WarszawskiWydział Pedagogicznyjy_text_500UMEALjubljana

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + 10 =

*