Studia magisterskie wybieramy coraz chętniej

Studia magisterskie po dyplomie

Rośnie odsetek osób kontynuujących naukę na studiach II stopnia. Polska na tle krajów europejskich.

Coraz częściej w mediach pojawiają się głosy, że zbyt wielu młodych decyduje się na kontynuowanie edukacji na studiach wyższych, zarówno Igo jak i II stopnia. Jak wygląda edukacja wyższa w Polsce na tle Europy?

Młodzi wybierają studia

Opracowanie Eurostatu dotyczące Procesu Bolońskiego w edukacji wyższej w Europie dostarcza ciekawych informacji. W Europie średnio 33% młodych ludzi (18-20 lat) decyduje się na rozpoczęcie studiów. Również w Polsce co trzeci 19latek rozpoczyna wyższą edukację. W 2011 i 2012 r. ponad 2 miliony osób (czyli tyle, ile wynosi populacja Łotwy) studiowały w każdym z czterech państw: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Polsce. Państwa Unii Europejskiej dążą do osiągnięcia 40-procentowego udziału osób z wykształceniem wyższym w całości populacji w wieku 30-34 lata. W Polsce, już w 2013 r., ten cel został osiągnięty. Dla porównania w Niemczech udział osób z wyższym wykształceniem w populacji 30-34 lata wynosi nieco ponad 33%, a średnia dla całej UE to 37%.

Studia dwustopniowe

Jak podaje PARP, w latach 2008-2013, 1/4 absolwentów zakończyła edukację z dyplomem magistra, a 11% – licencjata. Jednocześnie, w 2013 r., wśród magistrów stopa bezrobocia wniosła 7%, a wśród licencjatów – 12%. Jak wskazują dane GUSu, ok. 80% osób kontynuuje edukację po ukończeniu studiów licencjackich. Raporty weryfikujące wcielenie reformy bolońskiej w Polsce dowodzą, że większość młodych decyduje się na kontynuację edukacji na studiach II stopnia po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Dlaczego młodzi Polacy idą na studia II stopnia?

Jedną z istotnych przyczyn jest brak pełnej akceptacji społecznej dla przeprowadzonej reformy, wprowadzającej dwa stopnie edukacji zamiast dotychczasowych, pięcioletnich studiów magisterskich jednolitych. Licencjat jest postrzegany jako niepełne wykształcenie wyższe, a studia licencjackie – jako studia zawodowe. Pracodawcy preferują kandydatów posiadających magisterium, a od osób legitymujących się dyplomem licencjata wymagają na ogół większego doświadczenia. Z drugiej strony, młodzi Polacy decydują się na studia magisterskie również po to, żeby zdywersyfikować swoją edukację, albo naprawić błędny wybór kierunku dokonany na etapie studiów licencjackich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seventeen − 12 =

*