Międzynarodowe studia dla inżynierów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przygotowując nową ofertę studiów poszedł o krok dalej.

Międzynarodowe magisterskie studia dostępne będą już w zbliżającym się roku akademickim 2014/2015. Odnawialne źródła energii, inżynieria żywności i mechatronika – to trzy nowe kierunki kształcenia na studiach magisterskich, które UWM i Uniwersytet Techniczny w Offenburgu zaoferują kandydatom.

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu przygotowały wspólną ofertę edukacyjną : studia magisterskie dla absolwentów kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia. Nowe studia oferowane są na kierunkach: inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska (Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology).

Studia oferowane są w języku angielskim. Naukę można rozpocząć od semestru letniego w Olsztynie. Po zaliczonym semestrze studenci kontynuują naukę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Trzeci semestr studiów (dyplomowy) może być realizowany na UWM w Olsztynie lub na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu na kierunku inży

nieria procesowa w zakresie wspólnie realizowanej specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Limit miejsc: 12 osób (studenci z Polski)

Zasady kwalifikacji

Ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) – inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii – bez wyrównania do pełnej oceny. Wymagana znajomość języka angielskiego.

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 4 =

*