MATIS – studia dla tłumacza

Uniwersytet Łódzki przygotowała nowość na rok akademicki 2014/2015. MATIS (MA in Translation and Interpreting Studies) to studia drugiego stopnia dla tłumaczy.

Kształcenie trwa dwa lata (4 semestry). Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych przekładem pisemnym i ustnym oraz wykorzystaniem narzędzi komputerowych wspierających pracę tłumacza.

Studia prowadzone są przez Zakład Translatoryki w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia pozwalają poszerzyć wiedzę z zakresu dyscyplin z pogranicza językoznawstwa i informatyki, a także uczą praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych, takich jak:

 • oprogramowanie wspomagające tłumaczenie i lokalizację,
 • pamięć tłumaczeniowa,
 • narzędzia do tworzenia napisów filmowych i ścieżki dubbingowej,
 • korpusy językowe.

Program studiów oferuje zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz ćwiczenia jak również praktyczne zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń:

 • ustnych (symultanicznych i konsekutywnych),
 • pisemnych,
 • audiowizualnych,
 • lokalizacji oraz przekładu specjalistycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny.

Ponadto studenci dalej doskonalą swoje umiejętności językowe na zajęciach PNJA oraz sprawności akademickie w celu usprawnienia procesu pisania pracy magisterskiej w ramach specjalizacji translatorskiej.

Umiejętności po studiach

 • wiedza z wybranych aspektów językoznawstwa,
 • umiejętność tłumaczenia pisemnego,
 • umiejętność tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego),
 • umiejętność przekładu audiowizualnego (AVT)
 • korpusy językowe i ich zastosowania w tłumaczeniu i badaniach nad językiem (language corpora),
 • znajo
  mość oprogramowania wspomagającego tłumaczenie i lokalizację (CAT)

Ponadto absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego.

Praca po studiach

 • tłumacz pisemny i ustny,
 • korektor tłumaczeń,
 • konsultant,
 • researcher,
 • nauczyciela przekładu,
 • wykwalifikowanego pracownika wydawnictw, sektora kultury i mediów.

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Łódzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 3 =

*