Biznes na rynkach wschodnich

Nowoczesne i innowacyjne studia drugiego stopnia – biznes na rynkach wschodnich – to program nauczania, który wykorzystuje doświadczenia europejskich uczelni.

Uczelnia Łazarskiego studia magisterskieTo studia zorientowane na efekty nauczania. W wyniku odpowiednio przygotowanego programu  studia przekazują treści i umiejętności do natychmiastowego wykorzystania w pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich oraz rynku chińskim.

Program orientuje się na problematyce rynków wschodnich oraz tematyce sprzedaży zakupów i budowania relacji inwestycyjnych i kapitałowych. Szczególną uwagę zwraca tematyka i problematyka rynku chińskiego, który od kilku ostatnich lat jest szalenie ważnym kierunkiem handlowym dla bardzo wielu polskich firm.

Umiejętności i wiedza

Absolwenci kierunku studiów magisterskich zyskują duża przewagę w procesach rekrutacji na staże i miejsca pracy w firmach, które swoją aktywność biznesową orientują na rynki pozaeuropejskie, a w szczególności rozwija:

 • umiejętności zakładania i prowadzenia działalności biznesowej na rynku międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki rynków wschodnich,
 • wiedzę na temat problematyki biznesu na rynkach wschodnich,
 • umiejętności analizy sytuacji na rynkach zagranicznych,
 • wiedzę na temat uwarunkowań, w tym determinantów prawnych, ekonomicznych, naturalnych i społeczno-kulturowych działalności biznesowej na rynkach wschodnich lub z partnerami z tych krajów,
 • umiejętność planowania strategii przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, a zwłaszcza na rynku Chin i rynkach WNP (Wspólnota Niepodległych Państw), w tym Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz Kazachstanu,u
 • umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia funkcjonalnej działalności na rynkach wschodnich, w tym szczególności dotyczących zarządzania marketingiem, zakupami i logistyką w relacjach z partnerami z rynków wschodnich,
 • umiejętność przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji transakcji gospodarczych z partnerami z rynków wschodnich.

Perspektywy pracy

 • firmy współpracujące lub planujące rozpocząć współpracę z krajami byłego ZSRR i bliskiego Wschodu i Chin,
 • instytucje rządowe i samorządowe, międzynarodowe korporacje i firmy handlowe, spedycyjne oraz eksportowe,
 • działy marketingu i logistyki obsługujące wschodnie rynki,
pan>
 • instytucje zajmujące się realizacją współpracy gospodarczo-handlowej pomiędzy firmami polskimi i rosyjskimi,
 • przedsiębiorstwa doradcze wspomagające biznes w Rosji i na rynkach wschodnich,
 • samodzielna działalność biznesowa prowadzona na rynku Chin i rynkach WNP, w tym Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz Kazachstanu.
 • Poznaj uczelnię: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie