Studia grafika i projektowanie multimediów

Studia II stopnia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie dostępne od roku akademickiego 2012/2013 oferowane są wszystkim zainteresowanym tworzeniu grafiki i multimediów

Studia na kierunku grafika to oferta dla studentów, którzy chcą specjalizować się w przygotowywaniu projektów graficznych i zaawansowanych multimediów z wykorzystaniem różnorodnych technologii.

Jedną z dostępnych specjalności jest sztuka cyfrowa mediów. W ramach kierunku grafika specjalizacja w toku studiów rozwija osobowość twórczą studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów.

Po ukończeniu studiów absolwenci zdobywają umiejętności z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej oraz multimediów, pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych. Ważnym wyróżnikiem studiów jest szczególny nacisk na poznanie i opanowanie programów do tworzenia i edycji grafiki. Umiejętności warsztatowe absolwenta poparte będą gruntowną wiedzą z zakresu współczesnej kultury wizualnej i znajomością zaawansowanych zagadnień technologicznych, co umożliwi także objęcie stanowiska pracy polegającego na merytorycznym zawiadywaniem pracami dotyczącymi kreacji graficznej i jej pub

likacji na szeroko pojętych nośnikach medialnych.

Program studiów II stopnia na kierunku grafika

W ramach specjalności sztuka mediów cyfrowych studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie