Studia zarządzanie projektem w WSZMiJO

Nowy rok akademicki niebawem się rozpocznie. Dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych (Gallus) przygotowała nowe studia II stopnia

Studia magisterskie w specjalności Zarządzanie Projektem są przygotowane i prowadzone we współpracy z INPROGRESS sp. z o.o., której specjalizacją jest metodyka zarządzania projektami PRINCE2® i posiada status Contracted Affiliate Organization (CAO) przy APM Group LtdPatronat na studiami objęła Regionalna Izba Gospodarcza oraz portal praca.pl.

Absolwenc

i specjalności zarządzanie projektami zyskują wykształcenie, dzięki któremu mogą rozpocząć pracę jako Project Managerowie. Do głównych zadań menedżerów projektu należy zarządzanie projektami (odpowiedzialność za prowadzenie projektu oraz realizację jego celów), planowanie, realizowanie, kontrolowanie i raportowanie całości, części czy etapu projektu.

Project Manager jest też odpowiedzialny za zarządzanie planem budżetu oraz wszelkimi procedurami zarządzania projektami (zarządzanie czasem, zarządzanie procesami, zarządzanie ryzykiem, etc.).

Dowiedz się więcej o uczelni i kierunku studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych