Studia kryminalistyka – nowość w WSAiB

Kryminalistyka studia II stopnia – nowość w ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

Kryminalistyka to nauka praktyczna pełna zagadnień teoretycznych. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, aby mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, aby zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępczej.

Studenci specjalności kryminalistyka w toku studiów poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne i hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych.

Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady. Specjalność kryminalistyka realizowana jest w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSAiB. Studia II stopnia na specjalności kryminalistyka są uzupełnieniem wiedzy zdobytej na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci specjalności otrzymują tytuł magistra bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przedmioty na kierunku kryminalistyka

  • Problematyka metod przestępczych
  • Ślady kryminalistyczne
  • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia
  • Badania techniczne w kryminalistyce
  • Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień
  • Dokumentacja czynności kryminalistycznych

Więcej informacji: http://www.wsaib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3063&Itemid=600&lang=pl

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Administracji i Bezpieczeństwa w Gdyni