Najmniej oblegane kierunki studiów

Zastanawiasz się nad wyborem studiów? Szukasz uczelni, w której masz większe szanse na przejście przez proces rekrutacji? Sprawdź gdzie najłatwiej dostać się na studia? Sprawdź uczelnie, w których liczba kandydatów na jedno miejsce jest nie większa niż 2 osoby na jedno miejsce.

Poniżej tabela prezentuje listę kierunków od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelni, kierunek studiów, rodzaj studiów, tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Najmniej oblegane kierunki studiów magisterskich

Poniżej tabela, która prezentuje listę kierunków od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelnikierunek studiówrodzaj studiów (magisterskie/magisterskie jednolite), tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wychowanie fizyczne magisterskie niestacjonarne 0,3
Politechnika Gdańska fizyka techniczna magisterskie stacjonarne 0,6
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku turystyka i rekreacja magisterskie niestacjonarne 0,7
Politechnika Gdańska budownictwo magisterskie stacjonarne 0,84
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wychowanie fizyczne magisterskie stacjonarne 0,9
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku sport magisterskie stacjonarne 0,9
Politechnika Gdańska informatyka magisterskie niestacjonarne 0,9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia angielska magisterskie stacjonarne 0,9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia polska magisterskie stacjonarne 0,93
Politechnika Gdańska europeistyka magisterskie stacjonarne 0,98
Politechnika Opolska fizjoterapia magisterskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska turystyka i rekreacja magisterskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska ekonomia magisterskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska elektrotechnika magisterskie niestacjonarne 1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pedagogika magisterskie niestacjonarne 1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna magisterskie stacjonarne 1,03
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna magisterskie niestacjonarne 1,03
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza politologia magisterskie stacjonarne 1,08
Politechnika Gdańska inżynieria środowiska magisterskie stacjonarne 1,12
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie niestacjonarne 1,13
Politechnika Gdańska elektrotechnika magisterskie niestacjonarne 1,18
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku fizjoterapia magisterskie niestacjonarne 1,2
Politechnika Opolska fizjoterapia magisterskie niestacjonarne 1,2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ochrona dóbr kultury magisterskie stacjonarne 1,2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kulturoznawstwo magisterskie stacjonarne 1,21
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej magisterskie stacjonarne 1,27
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pedagogika magisterskie stacjonarne 1,27
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku turystyka i rekreacja magisterskie stacjonarne 1,3
Politechnika Opolska zarządzanie i inżynieria produkcji magisterskie niestacjonarne 1,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy administracja magisterskie stacjonarne 1,31
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie stacjonarne 1,32
Wojskowa Akademia Techniczna logistyka magisterskie stacjonarne 1,33
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych informatyka magisterskie stacjonarne 1,36
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim magisterskie stacjonarne 1,47
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy historia magisterskie stacjonarne 1,47
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych grafika magisterskie niestacjonarne 1,5
Politechnika Łódzka mechatronika (Wydział Mechaniczny) magisterskie stacjonarne 1,5
Politechnika Łódzka wzornictwo (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) magisterskie stacjonarne 1,5
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pedagogika specjalność resocjalizacja magisterskie stacjonarne 1,59
Politechnika Gdańska zarządzanie magisterskie niestacjonarne 1,61
Wojskowa Akademia Techniczna zarządzanie magisterskie stacjonarne 1,63
Politechnika Łódzka technologia żywności i żywienie człowieka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) magisterskie stacjonarne 1,7
Politechnika Łódzka transport (Wydział Mechaniczny) magisterskie stacjonarne 1,7
Politechnika Łódzka zarządzanie (studia w języku angielskim, Centrum Kształcenia Międzynarodowego) magisterskie stacjonarne 1,7
Politechnika Łódzka informatyka (studia w języku angielskim, Centrum Kształcenia Międzynarodowego) magisterskie stacjonarne 1,8
Politechnika Łódzka inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) magisterskie stacjonarne 1,8
Politechnika Gdańska budownictwo magisterskie niestacjonarne 1,84
Politechnika Gdańska inżynieria środowiska magisterskie niestacjonarne 1,9
Politechnika Łódzka technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) magisterskie stacjonarne 1,9
Politechnika Łódzka inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) magisterskie stacjonarne 1,9
Śląski Uniwersytet Medyczny dietetyka magisterskie stacjonarne 2
Śląski Uniwersytet Medyczny zdrowie publiczne magisterskie stacjonarne 2
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne magisterskie stacjonarne 2
Wojskowa Akademia Techniczna bezpieczeństwo narodowe magisterskie stacjonarne 2

Dane przygotowane zostały w oparciu o informacje przekazane przez uczelnie.

Studia magisterskie – II stopnia

Studia magisterskie – to studia II stopnia, które trwają dwa lata i kończą się tytułem magistra.

Studia magisterskie jednolite – pięcioletnie studia

style="text-align: justify;">Studia magisterskie jednolite to studia, które kończą się tytułem magistra, a nauka na studiach trwa 5 lat. Studia te zapewniają wykształcenie równoważne wiedzy zdobywanej na studiach licencjackich i studiach magisterskich dwuletnich.

Studia stacjonarne i niestacjonarne, czym się różnią

Tryb stacjonarny – to studia, na których nauka realizowana jest w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne to studia, podczas których nauka odbywa się w weekendy (w soboty i niedziele).

Poznaj bliżej uczelnie oferujące studia magisterskie