Rekrutacja na studia w SGH ruszyła

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła rekrutację na studia II stopnia. By podjąć studia w SGH należy zarejestrować się w Internetowych Systemie Rekrutacyjnym do 17 czerwca

By rozpocząć studia II stopnia w SGH należy przejść przez proces rejestracji kandydatów, dostarczyć dokumenty i zdać test z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego, który zaplanowany został na 25 czerwca.

Kierunki studiów magisterskich w SGH realizowane w języku polskim

 • administracja,
 • ekonomia,
 • ekonomiczna analiza prawa,
 • europeistyka,
 • finanse i rachunkowość,
 • gospodarka przestrzenna,
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • polityka społeczna,
 • stosunki międzynarodowe,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie.

Kierunki studiów magisterskich w SGH prowadzone w języku angielskim

 • International Business,
 • Finance & Accounting – akredytowany przez ACCA i prowadzony wraz z Ernst & Young.
Limity przyjęć na studia magisterskie w SGH na rok akademicki  2013/2014
 • pierwszy rok studiów magisterskich stacjonarnych w języku polskim: 1020 osób,
 • pierwszy rok studiów magisterskich niestacjonarnych
  w języku polskim (popołudniowe): 250 osób,
 • pierwszy rok studiów magisterskich niestacjonarnych w języku polskim (sobotnio-niedzielne): 750 osób,
 • stacjonarne odpłatne studia magisterskie w języku angielskim na kierunku International Business: bez limitu,
 • stacjonarne studia magisterskie odpłatne w języku angielskim na kierunku Finance & Accounting: bez limitu.

Kandydaci na studia magisterskie w SGH podczas rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym wybierają kierunek i tryb studiów i wskazują kolejność kierunków studiów.

Poznaj uczelnię: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie