Najlepsze studia wg rankingu szkół wyższych

Jak co roku Perspektywy i Rzeczpospolita ogłaszają wyniki rankingu szkół wyższych. W tym roku ranking został podzielony na kilka zestawień. Jednym z nich jest ranking uczelni prywatnych oferujących studia drugiego stopnia

Tegoroczny ranking uczelni prywatnych magisterskich zdominowały szkoły wyższe z Warszawy.

W ścisłej czołówce znalazły się: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (1 miejsce), Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie (2 miejsce), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (miejsce 3).

Zestawie zostało przygotowane w oparciu o przyjęte przez autorów kryteria: prestiż, siła naukowa, warunki studiowania, innowacyjność i umiędzynarodowienie uczelni.

Ranking uczelni prywatnych oferujących studia II stopnia

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 100% prestiż, 100% siła naukowa, 74,87% warunki studiowania, 13,24% innowacyjność, 100% umiędzynarodowienie.
 2. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 43,98% prestiż, 97,09% siła naukowa, 46,21% warunki studiowania, 31,32% innowacyjność, 18,12% umiędzynarodowienie.
 3. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 49,31% prestiż, 80,51% siła naukowa, 56,53% warunki studiowania, 17,63% innowacyjność, 21,17% umiędzynarodowienie.
 4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 27,27% prestiż, 42,83% siła naukowa, 56,55% warunki studiowania, 16,42% innowacyjność, 81,75% umiędzynarodowienie.
 5. Collegium Civitas w Warszawie. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 18,75% prestiż, 57,47% siła naukowa, 48,56% warunki studiowania, 21,04% innowacyjność, 64,93% umiędzynarodowienie.
 6. Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 22,32% prestiż, 44,23% siła naukowa, 71,53% warunki studiowania, 8,92% innowacyjność, 63,29% umiędzynarodowienie.
 7. Społeczna Akademia Nauk. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 21,99% prestiż, 44,05% siła naukowa, 60,96% warunki studiowania, 25,19% innowacyjność, 47,10% umiędzynarodowienie.
 8. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte
  kryteria: 21,44% prestiż, 53,66% siła naukowa, 84,28% warunki studiowania, 1,87% innowacyjność, 5,54% umiędzynarodowienie.
 9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 12,81% prestiż, 46,18% siła naukowa, 51,84% warunki studiowania, 63,63% innowacyjność, 50,98% umiędzynarodowienie.
 10. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ocena uczelni w oparciu o przyjęte kryteria: 16,00% prestiż, 42,58% siła naukowa, 64,16% warunki studiowania, 35,70% innowacyjność, 49,42% umiędzynarodowienie.

Przeczytaj o ogólnopolskim zestawieniu w rankingu szkół wyższych