Studia – oblegane kierunki

Wielu absolwentów studiów I stopnia zastanawia się jak uzupełnić swoją wiedzę na studia drugiego stopnia. Wielu z nich wybiera kierunki studiów, które cieszą się największą popularnością wśród studentów

Zebraliśmy kilkaset rekordów danych na temat nowych, ciekawych, popularnych i przyszłościowych kierunków studiów magisterskich. Poprosiliśmy uczelnie w Polsce o przekazanie informacji w obszernym formularzu.

Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Uczelnie nie przeszły obojętnie obok naszej prośby. Kilkadziesiąt zgłoszeń pozwoliło sporządzić pokaźną bazę. Wiemy, które kierunki studiów magisterskich są oblegane!

Oblegane kierunki studiów II stopnia – sprawdź gdzie najtrudniej się dostać, a gdzie liczba kandydatów jest mniejsza niż chętnych

Poniżej tabela, która prezentuje listę kierunków od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelni, kierunek studiów, rodzaj studiów (magisterskie/magisterskie jednolite), tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wychowanie fizyczne magisterskie niestacjonarne 0,3
Politechnika Gdańska fizyka techniczna magisterskie stacjonarne 0,6
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku turystyka i rekreacja magisterskie niestacjonarne 0,7
Politechnika Gdańska budownictwo magisterskie stacjonarne 0,84
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wychowanie fizyczne magisterskie stacjonarne 0,9
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku sport magisterskie stacjonarne 0,9
Politechnika Gdańska informatyka magisterskie niestacjonarne 0,9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia angielska magisterskie stacjonarne 0,9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza filologia polska magisterskie stacjonarne 0,93
Politechnika Gdańska europeistyka magisterskie stacjonarne 0,98
Politechnika Opolska fizjoterapia magisterskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska turystyka i rekreacja magisterskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska ekonomia magisterskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska elektrotechnika magisterskie niestacjonarne 1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pedagogika magisterskie niestacjonarne 1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna magisterskie stacjonarne 1,03
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna magisterskie niestacjonarne 1,03
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza politologia magisterskie stacjonarne 1,08
Politechnika Gdańska inżynieria środowiska magisterskie stacjonarne 1,12
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie niestacjonarne 1,13
Politechnika Gdańska elektrotechnika magisterskie niestacjonarne 1,18
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku fizjoterapia magisterskie niestacjonarne 1,2
Politechnika Opolska fizjoterapia magisterskie niestacjonarne 1,2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ochrona dóbr kultury magisterskie stacjonarne 1,2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kulturoznawstwo magisterskie stacjonarne 1,21
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej magisterskie stacjonarne 1,27
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pedagogika magisterskie stacjonarne 1,27
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku turystyka i rekreacja magisterskie stacjonarne 1,3
Politechnika Opolska zarządzanie i inżynieria produkcji magisterskie niestacjonarne 1,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy administracja magisterskie stacjonarne 1,31
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie stacjonarne 1,32
Wojskowa Akademia Techniczna logistyka magisterskie stacjonarne 1,33
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych informatyka magisterskie stacjonarne 1,36
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia, lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim magisterskie stacjonarne 1,47
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy historia magisterskie stacjonarne 1,47
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych grafika magisterskie niestacjonarne 1,5
Politechnika Łódzka mechatronika (Wydział Mechaniczny) magisterskie stacjonarne 1,5
Politechnika Łódzka wzornictwo (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) magisterskie stacjonarne 1,5
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pedagogika specjalność resocjalizacja magisterskie stacjonarne 1,59
Politechnika Gdańska zarządzanie magisterskie niestacjonarne 1,61
Wojskowa Akademia Techniczna zarządzanie magisterskie stacjonarne 1,63
Politechnika Łódzka technologia żywności i żywienie człowieka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) magisterskie stacjonarne 1,7
Politechnika Łódzka transport (Wydział Mechaniczny) magisterskie stacjonarne 1,7
Politechnika Łódzka zarządzanie (studia w języku angielskim, Centrum Kształcenia Międzynarodowego) magisterskie stacjonarne 1,7
Politechnika Łódzka informatyka (studia w języku angielskim, Centrum Kształcenia Międzynarodowego) magisterskie stacjonarne 1,8
Politechnika Łódzka inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) magisterskie stacjonarne 1,8
Politechnika Gdańska budownictwo magisterskie niestacjonarne 1,84
Politechnika Gdańska inżynieria środowiska magisterskie niestacjonarne 1,9
Politechnika Łódzka technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) magisterskie stacjonarne 1,9
Politechnika Łódzka inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) magisterskie stacjonarne 1,9
Śląski Uniwersytet Medyczny dietetyka magisterskie stacjonarne 2
Śląski Uniwersytet Medyczny zdrowie publiczne magisterskie stacjonarne 2
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne magisterskie stacjonarne 2
Wojskowa Akademia Techniczna bezpieczeństwo narodowe magisterskie stacjonarne 2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziennikarstwo i komunikacja społeczna magisterskie stacjonarne 2,07
Politechnika Gdańska zarządzanie magisterskie stacjonarne 2,14
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza gospodarka przestrzenna magisterskie stacjonarne 2,19
Politechnika Łódzka zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny) magisterskie stacjonarne 2,2
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie psychologia magisterskie niestacjonarne 2,23
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia angielska magisterskie niestacjonarne 2,33
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pedagogika specjalna magisterskie stacjonarne 2,53
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie socjologia magisterskie stacjonarne 2,73
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy filologia angielska magisterskie stacjonarne 3,07
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi grafika magisterskie stacjonarne 3,11
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kognitywistyka magisterskie stacjonarne 3,2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego edukacja medialna i dziennikarstwo (specjalność) magisterskie stacjonarne 3,83
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku fizjoterapia magisterskie stacjonarne 4
Śląski Uniwersytet Medyczny lekarski magisterskie niestacjonarne 5
Śląski Uniwersytet Medyczny analityka medyczna magisterskie stacjonarne 5
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza psychologia magisterskie stacjonarne 5,89
Śląski Uniwersytet Medyczny lekarsko-dentystyczny magisterskie niestacjonarne 6
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prawo magisterskie stacjonarne 6,76
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy psychologia magisterskie stacjonarne 7,09
Gdański Uniwersytet Medyczny farmacja magisterskie stacjonarne 8,6
Gdański Uniwersytet Medyczny analityka medyczna magisterskie stacjonarne 8,8
Śląski Uniwersytet Medyczny farmacja magisterskie stacjonarne 9
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie psychologia magisterskie stacjonarne 9,1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo magisterskie stacjonarne 9,42
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prawo magisterskie niestacjonarne 9,42
Śląski Uniwersytet Medyczny lekarski magisterskie stacjonarne 11
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego psychologia magisterskie stacjonarne 12,07
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego psychologia magisterskie niestacjonarne 12,07
Gdański Uniwersytet Medyczny lekarski magisterskie stacjonarne 17,7
Śląski Uniwersytet Medyczny lekarsko-dentystyczny magisterskie stacjonarne 22
Gdański Uniwersytet Medyczny lekarsko-dentystyczny magisterskie stacjonarne 27,8

Dane przygotowane zostały w oparciu o informacje przekazane przez uczelnie.

Studia magisterskie – II stopnia

Studia magisterskie – to studia II stopnia, które trwają dwa lata i kończą się tytułem magistra.

Studia magisterskie jednolite – pięcioletnie studia

style="text-align: justify;">Studia magisterskie jednolite to studia, które kończą się tytułem magistra, a nauka na studiach trwa 5 lat. Studia te zapewniają wykształcenie równoważne wiedzy zdobywanej na studiach licencjackich i studiach magisterskich dwuletnich.

Studia stacjonarne i niestacjonarne, czym się różnią

Tryb stacjonarny – to studia, na których nauka realizowana jest w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne to studia, podczas których nauka odbywa się w weekendy (w soboty i niedziele).

Poznaj bliżej uczelnie oferujące studia magisterskie