Studia na uczciwych zasadach!

Studenci zorganizowali protest przeciwko nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, przeciwko temu, że nie uwzględniono zmian w ustawie, które proponowali

Według organizatorów i autorów protestu kierownictwo resortu uznało, że nie warto pojawić się na wydarzeniu, w którym uczestniczyło 400 osób z ponad 120 uczelni wyższych z kraju. Wydarzenie to konferencja samorządów studentów.

FF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Na tym ważnym wydarzeniu zgromadzono 120 uczelni, które silnie reprezentowały samorządy studentów. Cały żal rozbija się o to, że w zaproponowanym projekcie zmian ustawy prawo o szkolnictwie wyższym uwzględniono tylko jedną zmianę zaproponowaną przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: protest przeciwko ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego