Studia po angielsku – przegląd dostępnych kierunków

Studia po licencjacie! Wybierz studia w języku angielskim oferują: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wielkimi krokami zbliża się czas rekrutacji w uczelniach wyższych. Swoje starania o studia przede wszystkim rozpoczną maturzyści.

W grupie kandydatów na studia znajdą się również absolwenci studiów licencjackich, którzy nie kończą swojej edukacji na poziomie licencjata.

Licencjat po polsku, magisterskie po angielsku

Wybór studiów to przede wszystkim wybór kierunku wsparty analizą aktualnej sytuacji gospodarczej, przede wszystkim pod względem zapotrzebowania na pracowników po danym kierunku studiów.

Studia magisterskie w języku angielskim to rzadkość w polskich uczelniach

Gorzka rzeczywistość polskiego szkolnictwa wyższego. Kierunki studiów realizowane po angielsku można policzyć na palcach dłoni. Największą ofertę studiów po angielsku oferują uczelnie państwowe.

Wśród ofert uczelni zebraliśmy informacje o kierunkach:

 • Master Studies in Finance
 • Master in International Business
 • Business Administration
 • Management – International Business
 • Management – International Management
 • nawigacja – transport morski
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – Maritime Management
 • socjologię – socjologię polityki i problemów społecznych
 • Management – Marketing Management
 • Informatyka i ekonometria – e-business
 • International Business
 • Bałkanistyka
 • Biotechnologia
 • Etnologia
 • Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
 • Ochrona środowiska

Studia magisterskie w języku angielskim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Przykładem dość bogatej oferty studiów magisterskich jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczelnia oferuje trzy kierunki studiów magisterskich po angielsku:

 • Master Studies in Finance – II stopień stacjonarne/niestacjonarne
 • Master in International Business – I i II stopień stacjonarne
 • Business Administration – II  stopień niestacjonarne

Master Studies in Finance w UE we Wrocławiu – to studia magisterskie w języku angielskim realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają dwa lata (4 semestry) a program oferowany w toku studiów realizowany jest w języku angielskim.

Master in International Business – to również studia magisterskie w języku angielskim dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym. Podobnie jak Master in Finance trwają dwa lata (4 semestry)

Business Administration – studia magisterskie po angielsku, dostępne wyłącznie w trybie niestacjonarnym. Trwają jak każdy studia magisterskie: dwa lata – 4 semestry.

Studia dostępne są bezpłatnie dla obywateli Unii Europejskiej.

Studia magisterskie po angielsku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

W bogatej ofercie studiów WSB w dąbrowie Górniczej dostępny jest jeden, dość często spotykany w konkurencyjnych uczelniach zarządzania – kierunek studiów w języku angielskim w specjalności  International Business.

Studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Uczelnia oferuje kierunek zarządzanie w specjalności International Management. IM to studia magisterskie, II stopnia. Czas potrzebny do ukończenia tej specjalności to dwa lata. Studia dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a ich koszt to 2400 lub 2200 w zależności od trybu.

Zarządzanie i inżynieria produkcji lub nawigacja – transport morski w języku angielskim

Charakter uczelni zapewnia dostęp do rzadkiej oferty dydaktycznej. Mowa o Akademii Morskiej w Szczecinie, która swoim kandydatom oferuje dwa kierunki studiów magisterskich w języku angielskim:

 • nawigacja – transport morski
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – Maritime Management

Nawigacja dostępna jest w trybie niestacjonarnym wyłącznie. Zarządzanie i inżynierię produkcji można studiować w AM wyłącznie stacjonarnie.

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaprasza na socjologię po angielsku

APS w Warszawie oferuje swoim kandydatom jeden kierunek studiów magisterskich w języku angielskim: socjologię – socjologię polityki i problemów społecznych. Studia trwają dwa lata i realizowane są w trybie niestacjonarnym.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – studia magisterskie w języku angielskim

Uniwersytet oferuje trzy kierunki studiów dostępne w języku angielskim:

 • Management – Marketing Management
 • Informatyka i ekonometria – e-business
 • International Business

Studia trwają dwa lata a ich koszt dla obywateli polskich

to 6000 za rok.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – największa liczba kierunków po angielsku

 • Bałkanistyka
 • Biotechnologia
 • Etnologia
 • Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
 • Ochrona środowiska

Wszystkie kierunki dostępne są w trybie stacjonarnym i w języku angielskim. Trwają dwa lata.

Informacje przygotowano w oparciu o strony internetowe uczelni i prezentacje dostępne w internecie.

Uczelnie wymienione w artykule: