Nowe kierunki studiów

Czas na szybki przegląd najnowszych informacji o ofercie edukacyjnej uczelni w Polsce. Dzisiaj na tapetę bierzemy nowe i ciekawe kierunki studiów magisterskich

Przyjrzymy się kilku największym szkołom. Nowości jest bardzo dużo w roku akademickim 2012/2013 w ofertach studiów licencjackich I stopnia. To nie tylko nowe ale i wyjątkowo rzadkie kierunki studiów.

Ciekawe studia I stopnia

 • filologia polska jako obca,
 • fizyka medyczna,
 • geoinformacja,
 • gospodarka wodna,
 • Kierunek Bezpieczeństwo żywności,
 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich,
 • Inżynieria ekologiczna,
 • żywienie człowieka i ocena żywności

Nowości – nowe i ciekawe kierunki

 • media interaktywne i widowiska,
 • optometria,
 • reżyseria dźwięku
 • technologie komputerowe
Studia magisterskie w języku angielskim

Uczelnie zaoferowały w trwającym ju

roku akademickim nowe studia magisterskie w języku angielskim:

 • bałkanistyka,
 • biotechnologia,
 • etnologia,
 • kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa,
 • ochrona środowiska.

Z danych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) wynika, że w październiku uczelnie uruchomiły blisko 50 nowych kierunków studiów. Taką możliwość dała im ostatnia nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym, która pozwala uczelniom na swobodę uruchamiania kierunków w ramach oferowanego profilu naukowego.

Wymienione w artykule kierunki dostępne są w następujących uczelniach: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.