Studia magisterskie czy jednolite studia magisterskie?

W polskim szkolnictwie wyróżniamy studia magisterskie jednolite i studia magisterskie II stopnia. Studia jednolite magisterskie trwają w zależności od kierunku 5 lub 6 lat

Ich rozpoczęcie gwarantuje pełne wykształcenie wyższe. Na ten rodzaj studiów przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Jednolite magisterskie studia – pięciole
tnie

Studia jednolite magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera, a w przypadku studiów medycznych tytułu lekarza. Należy zauważyć, że wśród szerokiej oferty edukacyjnej są kierunki realizowane wyłącznie w trybie studiów jednolitych magisterskich. Do kierunków tych zaliczmy: aktorstwo, farmację, medycynę, psychologię, prawo, stomatologię czy weterynarię. Pamiętaj, że wybierając jeden z wymienionych kierunków realizujesz studia pięcioletnie, studia magisterskie jednolite.

Studia II stopnia

Studia magisterskie II stopnia trwają zazwyczaj dwa lata (cztery semestry). Ten etap edukacji przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej tytuł licencjata. Studia magisterskie umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy zawodowej. Pogłębiają i poszerzają wiedzę w danej dziedzinie. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
Ukończenie studiów magisterskich umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 + 19 =

*